מזונות אישה

עורך דין טל טאוב

קבלת ייעוץ משפטי ללא התחייבות מעורך דין טל טאוב בנושא מזונות אישה

השאירו פרטים ואשוב אליכם בהקדם

הליך גירושין הוא דבר הגורם לעיתים לשני הצדדים לאבד רכוש ואף משמורת על הילדים.
כך ישנו רצון של בני הזוג לשעבר לשמור על כמה שיותר מהדברים המשותפים, על מנת לצאת מהליך הגירושין בדרך טובה יותר. אחד מהנושאים הנחשבים לכאלו הנמצאים במחלוקת הוא נושא תשלום מזונות לאישה. אם בשנים עברו התחום המשפטי היה נוטה לבצע החלטות לטובת האישה,
הרי שכיום ישנה הכרה מלאה בכך שהמצב השתנה. המצב הכלכלי של אישה אשר נשארת במשמורת מלאה על ילדה, יכול להיות עדיין חיובי. כך שלעיתים אם האישה לא תקבל מזונות אין הדבר אומר שאורח החיים הכלכלי יהפוך ללא יציב. במאמר הבא נדבר על האפשרויות השונות הקיימות בנושא שכזה.

מקור חוק מזונות לאישה


מקור החוק של תשלום מזונות לאישה הנו בחוק תיקון דיני משפחה (מזונות( התשי”ט-1959. “אדם חייב במזונות בני זוגו לפי הוראות הדין האישי החל עליו, והוראות חוק זה, לא יחולו על מזונות אלה”. כאשר מדובר באדם מוסלמי או דרוזי, או חבר עדה דתית אחרת, כזה שלא חל עליו דין אישי, הוא חייב במזונות שלא מתוקף הדין האישי היהודי, וגם הוא יהיה מחויב במזונות.
חובתו של הבעל בין השאר בתשלום מזונות, רלבנטית גם בזמנים אלה, כאשר יש נשים רבות העובדות לפרנסתן ואף בעלות הכנסה גבוהה. חובת המזונות מצוינת גם בכתובה אשר נחתמת ע”י הבעל והעדים במעמד הנישואין, אך לא די בה כדי לקבוע חבות. חובת דמי מזונות לאישה הנה אוטומטית עם הנישואין ומסתיימת באקט מתן הגט. אישה שקיבלה את גיטה, מפסיקה לקבל דמי מזונות

 

מזונות אישה – כמה ולמה?


מזונות אישה כפופים לחוק בדיני משפחה. זהו סכום כסף אשר בעל המתגרש מאשתו, מתחייב לתת לה, כדי שהיא תוכל להמשיך ולקיים גם אחרי הגירושין, את רמת החיים שהורגלה אליה. סכום המזונות יהיה בהתאם לרמת החיים של בני הזוג, כפי שניהלו במשך כל שנות נישואיהם. אחרי הפרידה, זכאית האישה לדמי המזונות שכוללים מלבד צרכים בסיסיים, גם כיסוי הוצאות כמו: רכב, טיפוח, למודים, חוגים, טיולים ועוד. החישוב של גובה המזונות הנו בהתאם להכנסותיו של הבעל וקיומו של רכוש וכן פוטנציאל השתכרותו של הגבר. יש מקרים בהם האישה ממשיכה לעבוד והכנסתה יכולה להספיק לה לכיסוי צרכיה. במקרה כזה לא מחויב הגבר לשלם לה דמי מזונות. בשנים האחרונות יש מגמה בבית המשפט, כי דמי המזונות שייקבעו לאישה, ייקחו בחשבון גם את פוטנציאל ההשתכרות שלה. דמי המזונות ישולמו לאישה עד מתן הגט וסיומם של הליכי הגירושין. אחריהם לפי חוק פטור הבעל מתשלומם.

 

האם אישה יכולה לתבוע מזונות זמניים?


המטרה של מזונות זמניים היא לאפשר לאישה לקיים את אורח חייה ללא כל שינוי עד קבלת הגט. בשנת 2012 הוסדר תיקון 9 לתקנות סד”א, אשר קבע כי אישה בתהליכי גירושין, אשר הגישה תביעה לדמי מזונות, לא חייבת להמתין עד סיומה של התביעה והיא יכולה להגיש בקשה לפסוק לה מזונות זמניים, כבקר עם הגשת התביעה למזונות. תיקון זה מבקש למנוע מצב של מצוקה כלכלית של האם וילדיה מצד האב, לעתים במטרה “לסחוט” את האישה כדי שתסכים למתן גט, או לסעיפים דרקוניים בהסכם הגירושין.


מזונות של אישה הידועה בציבור


הזכות למזונות נובע מהדין האישי היהודי. כל אישה הנשואה כדת משה וישראל, זכאית למזונות. מיום שהוכר מוסד הידועים בציבור, קבע בית המשפט העליון כי גם ידועים בציבור זכאים לדמי מזונות, זאת לא לפי הדין האישי אלא מההסכם של ידועים בציבור עם בני זוגם. נקבע כי ידועים בציבור, זכאים למזונות כמו בני זוג נשואים. היעדר קשר הנישואין לא די בו כדי לשלול זכויות אזרחיות. ההסכם עליו מדובר איננו הסכם כתוב, כי אם הבנת המצב בו בני זוג ידועים בציבור זכו לכיסוי פיננסי של צרכיהם ע”י בני או בנות זוגם ומערכת היחסים התבססה על שיתוף, אמון ואהבה, כפי שהם מבוססים גם אצל בני זוג הנשואים כדת וכדין. לפיכך נקבע כי אישה או בעל שהם ידועים בציבור, זכאים למזונות מבני זוגם מכוח הסכם מכללא, ואף אם לא קיים הסכם של חיים משותפים, הרי היו אלה כך. טיב ההגדרה של ידועים בציבור נבחנת על סמך הקשר והיחסים ביניהם. בני זוג ידועים בציבור הם מי שמקיימים משק בית משותף, וחיי משפחה. הידועים בציבור יהיו זכאים לדמי מזונות הכוללים כלכלה, קוסמטיקה, הוצאות רכב, חוגים, לימודים וכל מה שהורגלו בו עד לסיום חייהם המשותפים.

 

מזונות לאישה נשואה בנישואין אזרחיים


עד לא מזמן, יהודייה שנישאה בנישואין אזרחיים לבחיר ליבה בחו”ל, לא הייתה זכאית לדמי מזונות עפ”י ההלכה, משום שחובה זו הנה בדין תורה. אבל פסקי דין שהתקבלו לאחרונה בבית המשפט העליון, הפכו קביעה של בית משפט לענייני משפחה וכן של ערעור בבית המשפט המחוזי וזיכו אישה שחיה בחו”ל נישאה בנישואים אזרחיים, משום שהיום בני הזוג הנם תושבי ישראל. בתחילת האלף השלישי היום, מבינים בתי המשפט כי קיימות היום כל מיני אלטרנטיבות לנישואין ופסקי הדין, צריכים ליישר קו עם השינויים החברתיים הקיימים, נורמות, עקרונות וערכים חדשים. אלה, ברוב המקרים משקפים הלך רוח של ציבור רחב ויש לתת תוקף גם לערכים ולנורמות הללו. עד כה נקטו בתי המשפט בגישה, כי אם בני הזוג הסתייגו מעריכת טקס דתי, הם אחראיים על כך שלא חתמו על חוזה מחייב כמו בנישואין דתיים, ולכן לא זכאים לכל הזכויות הכלולות בהם. אבל בפסק הדין האמור, דובר על בני זוג שנישאו נישואים אזרחיים בהיותם תושביה של מדינה זרה, ובית המשפט עשה הבחנה בין בני זוג שבחרו בנישואים אזרחיים מרצונם החופשי, ובין בני זוג שנישאו בנישואין אלה בזמן שהתגורר בחו”ל.


כיום ישנה יותר גמישות לקביעת מזונות לאישה שנישאה מתוך בחירה בנישואין אזרחיים, ואין שלילה גורפת. המגמה היא להעניק לאישה שנפרדת מבעלה, ואין לה פרנסה משלה, דמי מזונות המשולים ל”דמי הסתגלות” עד שתוכל לעמוד על רגליה ולכלכל את עצמה עצמאית.

 

מזונות לאישה עובדת


הטענה כי “מעשה ידיה יהיו תחת מזונותיה”, מפרשת כי בעל יכול לטעון שאשתו ממנה הוא מתגרש, לא זכאית למזונות שכן היא אישה עובדת והכנסתה מספיקה לצרכיה. אבל אם ההכנסה לא מספיקה, בעלה יהיה חייב לממן ולהוסיף כדי לכסות את הוצאותיה, אלה יהיו לפי הסטנדרט הגבוה של רמת החיים בה הורגלה האישה שנאמר “עולה עימו ואינה יורדת”. אישה לא יצאה מעולם לעבודה, לא ניתן לכפות עליה לעשות כן עד קבלת הגט.

 

עקרונות בסיסיים לתשלום מזונות

הפירוש החוקי של מזונות אישה

על פי החוק במדינת ישראל אשר לעיתים מתבסס על ההלכה העברית, גבר צריך לכלכל את אשתו לאורך קשר הנישואין בינם. נשאלת השאלה, האם ישנו צורך לבצע את הדבר כאשר אנחנו מגיעים למצב של גירושין? התשובה הפשוטה לכך היא כן. אך יש להבין כי קביעת סכום תשלום המזונות איננה פשוטה כלל וכלל. כך הגבר אכן מחויב לבצע את תשלום המזונות, אך אין הסדר חוקי על הדרך בה הדבר אמור להתבצע. לכן ישנה חשיבות גדולה לשלב זה בהליך הגירושין ביניכם.
לעיתים תשלום שכזה יכול להיות לעזור למדי לאישה אשר צריכה לפרנס את המשפחה לבדה.

זכות שונה בין הגבר לאישה

בחוק הישראלי ישנה בהחלט נטייה להגיע למצב בו האישה תקבל את הילדים למשמורת מלאה ואף תקבל תשלום מזונוות רציף מהגבר. ישנו את חוק חזקת הגיל הרך הקובע כי כאשר ישנם גירושין בין בני זוג עם ילדים משותפים מתחת לגיל 6, הרי שהם עוברים למשמורת מלאה על האם. כאשר ישנו מצב שכזה, על הגבר להעמיד סכום מסוים של תשלום מזונות החוזר על עצמו בכול חודש וחודש.
יש לדעת כי האישה יכולה לפנות אל בתי המשפט, אם הגבר אכן איננו משלם את סכום המזונות שנקבע.

הסכם גירושין הדדי

ישנה אפשרות להימנע מהגעה אל דיון ארוך ומתיש בבית המשפט, בעזרת יצירת הסכם גירושין הדדי בין בני הזוג. בעזרת הסכם שכזה, שני הצדדים מחליטים יחדיו על משמורת, הסדרי ראייה וסכום תשלום המזונות. אפשרות זאת נחשבת למומלצת שכן הליך שכזה איננו יוצר מטענים לא נעימים בין בני הזוג. יש לזכור כי הילדים המשותפים של בני הזוג ימשיכו להיות כאלה לאורך זמן.
כך היכולת של כול אחד מכם להיות שם בשבילם צריכה להיות גדולה למדי. בעזרת הסכם זה תוכלו לחסוך כסף רב אשר תמצאו את עצמכם מבזבזים בהליך המשפטי העומד להתרחש. בנוסף, כיום ידוע כי משפט שכזה יכול ליצור טראומה על הילד לכן מומלץ להימנע ממנו.

הליך משפטי בין בני הזוג

אם לא הושגה הסכמה בין שני הצדדים, ישנו צורך ללכת אל בית המשפט שם השופט יוכל לקבוע את הסדרי הגירושין השונים. אם אנחנו עוסקים במקרה של תשלום מזונות לאישה, הרי שיש להבין כי ישנה אפשרות לא קטנה כי השופט יקבע החלטות שיוכלו לא להטיב עם הגבר. בנוסף לכך, הליך משפטי שכזה נוטה להיות כואב לכול אחד מהצדדים. בני הזוג לשעבר מבקשים להשאיר כמה שיותר רכוש אצלם. כך שישנה אפשרות להיגררות לסכסוך משפטי ארוך למדי. לאורך הליך שכזה ההמלצה היא לעבוד לצד עורך דין לענייני גירושין. הוא יהיה איש האמון שלכם שיוכל לייצג אתכם מול בית המשפט.

השוני בין בית דין רבני לבית דין לענייני משפחה

טוב לדעת כי ניתן לגשת אל בית הדין הרבני על מנת לקבל בחירות מסוימות שאינן יכולות להתקבל בעזרת בית דין לענייני משפחה. הדבר יכול גם להתרחש בצורה הפוכה ודווקא תוכלו להגיע למצב בו, בית הדין לענייני משפחה יוכל להטיב עמכם. יש להיות מוכנים אל הליך הגירושין אליו אתם עומדים להגיע. ישנה אפשרות לבחור אם לבצע את כלל הליך הגירושין בבית הדין הרבני, בבית הדין לענייני משפחה או לשלב בין השניים. על כול פנים, כול זוג שעובר הליך גירושין צריך להגיע אל בית הדין הרבני.

מציאת בעל מקצוע איכותי

מכיוון שאנחנו מבינים עד כמה מקרה הגירושין יוכל להיות מורכב ולא פשוט לבני הזוג,
הרי שתצטרכו לעבוד אל מול עורך דין לגירושין ברמה הגבוהה ביותר. בעל מקצוע שכזה הוא האחראי, לכך שתקבלו מבית המשפט את ההחלטה שתטיב אתכם ברמה הגבוהה ביותר.
ככול שתחפשו לאורך זמן ותשקיעו בהליך הבדיקה של המוניטין שלו, הרי שתוכלו להגיע אל אדם שהוא מקצועי יותר. לחלופין, עבודה מול עורך דין בעייתי יכולה דווקא להביא אתכם למצב בו תאבדו רכוש רב ומשמורת על הילדים. לבסוף, זהו בעל מקצוע היכול לייצג אתכם בבית המשפט ברגעים הקשים ביותר. לכן הצורך הוא למצוא אדם שתוכלו לבטוח בו בצורה מלאה.

תשלום מזונות לאישה בכול מצב

יש להבין כי תשלום מזונות לאישה יכול להיעשות גם לא במקרים בהם ישנם ילדים משותפים לבני הזוג. אומנם המקרה הקלאסי הוא תשלום של הבעל , על מנת שימשיך להיות מעורב בחיי הילדים אך ישנה אפשרות אחרת. אישה יכולה לתבוע מבעלה תשלום מזונות כבר מהרגע בו נקבעה החלטה כי התבצעו גירושין בין שני הצדדים. גם אם ישנו קושי בקבלת גט מהבעל, תשלום המזונות עדיין חייב להגיע. אפשרות זאת נועדה בסופו של יום לוודא כי הגבר אכן משלים את חלקו בקשר הנישואין. אומנם בחברה המודרנית בה שואפים לשיוויון בין המינים, זהו דבר הנראה כהפליה. אך החוק במדינת ישראל מאפשר לאישה לקבל תשלום מזונות רציף.

מזונות לאישה-מקרים שונים

תשלום מזונות בצורה הקלאסית

כאשר מתבצעים גירושין בין בני הזוג, האישה יכולה לתבוע תשלום מזונות מהגבר. תשלום זה נועד לכלכל אותה ואת המשפחה שנותרה, לאחר שבן הזוג עזב את משק הבית הכלכלי. אפשרות זאת נועדה על מנת שהאישה לא תאבד את מקור ההכנסה שלה ושאורח החיים הכלכלי שלה ימשיך להיות יציב. חוק זה מתקיים לו מכיוון שבעבר נהוג היה כי הגבר יעבוד ועוד האישה תהיה עסוקה בדאגה אל הבית והילדים. כמובן שהיום המצב הוא שונה לרוב, אך ישנם בתים ומשפחות בהם האישה אכן לא עובדת לאורך קשר הנישואין. כך היא צריכה תשלום רציף מהבעל לאורך זמן.

תשלום מזונות לאישה בעלת פרנסה

בסופו של יום, תשלום המזונות נועד לוודא כי האישה אכן תמשיך לקבל הכנסה כספית יציבה בכול חודש וחודש. אך אם ישנו מצב בו לאישה ישנה עבודה אשר ממנה היא מקבלת שכר חודשי,
הרי שאין צורך באותו סכום של תשלום מזונות מהבעל. כאן נכנס העניין של גובה הסכום של אותו השכר. כך ישנו צורך להבין מהו אורח החיים של האישה לאחר עזיבת הבעל. אם היא נשארת במשמורת מלאה על הילדים, גם שכר גבוה יכול לא להספיק. כך יוכל להיווצר מצב של קבלת שכר ממקום עבודה בשילוב של קבלת תשלום מזונות מהגבר.

תשלום מזונות לאישה בעלת רכוש

במקרים מסוים, אחזקה של רכוש יכולה גם להביא למצב בו האישה לא תהיה זכאית לקבלת תשלום מזונות מהגבר שלה. גם כאן המקרה הוא מורכב. כך למשל אישה המחזיקה בדירה או ברכוש אשר איננו מניב לה הכנסה כספית, יכולה להיות זכאית לתשלום מזונות מהגבר. לעומת זאת אם האישה היא בעלת רכוש המניב לה שכר בכול חודש וחודש הרי שהדבר יכול לגרום לאיבוד תשלום מזונות.
יש גם להבין כי ישנה אבחנה בין סוגי הרכוש. כך למשל אחזקה של דברים שיש להם חשיבות גדולה לחיים יציבים, כגון בית או רכב אכן יכולה להפוך את סכום תשלום המזונות לנמוך יותר.

כאשר האישה מרוויחה יותר מבעלה

אם ישנו מצב בו האישה מרוויחה יותר מבן זוגה לשעבר, הרי שהגבר יכול לפנות לאחד מבתי הדין על מנת שלא יצטרך לשלם את דמי המזונות. יש להבין כי אנחנו מדברים על פעמים בהם האישה מרוויחה סכומים הנחשבים כמכובדים. כך למשל אם שני בני הזוג מרוויחים שכר מינימום, אך האישה מרוויחה קצת יותר היא עדיין זכאית לקבלת מזונות מהגבר. לעומת זאת, אם ישנו פער שכר גדולים לטובת האישה, הרי שלקיחת מזונות מהגבר יכולה להזיק לו למדי. יש לזכור כי גם הגבר נותר אם מקור פרנסה יחיד ולכן יש לבדוק את האפשרות להטיב עמו ולהשאיר לו אפשרות להתפרנס בכבוד.

תשלום מזונות לאישה בעלת משמורת מלאה על הילדים

אישה הנשארת בעלת משמורת מלאה על הילדים, זכאית לתשלום כספי מזונות מהגבר.
מקרה בו ישנם ילדים משותפים בין בני הזוג יכול להפוך את אפשרות תשלום המזונות לפשוטה יותר.
כך בית המשפט נוטה להטיב עם האישה מכיוון שהיא אחראית על גידול הילדים. גם אם היא אכן מרוויחה סכומי שכר מכובדים. כאן נכנס הצורך להמשיך לערב את הגבר בחייו של הילדים המשותפים עם האישה. לעיתים ישנו מצב בו הגבר מבקש לעזוב ואף להתנער מקשר עם המשפחה.
סעיף התשלום נועד למנוע מצב שכזה. בעזרת תשלום המזונות, הגבר יכול להראות כי הוא אכן מבקש להיות מעורב עד כמה יותר בחיי הילדים.

ביטול קבלת תשלום מזונות אישה

כאשר נקבע כי האישה אכן עזבה את הבעל ללא סיבה מוצדקת או לאחר בגידה, אין היא זכאית לקבלת תשלום מזונות מהגבר. יש להבין כי ישנו צורך מצד הגבר , להביא הוכחות מוצדקות כך שבית המשפט יוכל לבדוק מקרים שכאלו. תשלום מזונות לעיתים מתבטל אף בצורה אוטומטית,
אם מגיעות ההוכחות הנכונות . מומלץ לצרף את דברים אלו לעילה לתביעת הגירושין.
בנוסף לכך, הגבר צריך להבחין בין מצבים בהם הוא איננו בטוח כי עזיבת האישה נעשתה ללא סיבה. בהמשך לאפשרות זאת, ההמלצה היא לעבוד לצד בעל מקצוע המתמחה בנושאי הגירושין השונים.

כיצד קובעים את סכום תשלום המזונות?

מצב כלכלי של האישה

סכום תשלום המזונות של הגבר אל האישה צריך קודם כול להיקבע על ידי מצבה הכלכלי של האישה. זהו חישוב קלאסי של הפער בין הכנסות להוצאות כספיות. כך הכוונה היא להבין האם האישה מכניסה מספיק כסף על מנת שתוכל לעמוד באורח החיים הכלכלי שלה.
כך למשל אם היא נשארת לגור בדירה המשותפת של בני הזוג, אך סכום תשלום המשכנתא והחשובות הוא גבוה למדי הרי שהיא זכאית לסכום מסוים שיוכל לשמש כהשלמת הכנסה.
שימו לב כי לעיתים חישוב סכום התשלום נעשה בצורה קרה למדי ועל פי מצב כלכלי הקיים בהווה. לכן ישנו צורך לוודא כי הסכום שנקבע יכול להספיק למצב הכלכלי של האישה.

הוצאות כספיות מתמשכות

בתור בני אדם החיים בחברה המודרני הרי שאנחנו מתמודדים עם מקרים לא פשוטים בהם עלינו להוציא סכומי כסף רבים בכול חודש וחודש. אלו הם כספים שישנו חיוב חוקי לשלם אותם.
אנו מדברים על מצב בו אי תשלום של כספים אלו יכול לגרום לאיבוד אמצעים בסיסיים לחיים-
כגון חשמל, מים ומגורים. סכום הוצאות כספיות אלו נקבע על פי אורח חיים מסוים.
כך שניתן לקבוע כי האם הסכומים הם אכן כאלו הנחשבים כמינימאליים והכרחיים.
סכום תשלום המזונות יקבע כך שהוא יוכל להוות עזר גדול בתשלום הוצאות שוטפות שכאלו.

בחינת רמת החיים של האישה

בית המשפט צריך לבדוק לעומק את אורח החיים של האישה. אם מדובר במצב בו האישה מבקשת לשמור על המינימום ההכרחי, היא תהיה זכאית לסכום גבוה של כספי מזונות.
אך אם היא נמצאת באורח חיים בזבזני בו היא מוציאה כסף רב על מוצרים ושירותים שאינם הכרחיים, בית המשפט יקח זאת בחשבון. במקרים מסוימים, יהיה מצופה כי האישה תגיע לאיזון באורח חיים שכזה לפני שתוכל לבקש תשלום מזונות מסוים. כך הסכום של כספי המזונות יכול להפוך גם לנמוך יותר. שימו לב כי מקרה של מזונות לאישה נועד לעזור לה. כך הסכום יכול להשתנות על פי מידת העזרה שהיא צריכה.

שינוי תשלום סכום המזונות

גם אם בעת ההליך המשפטי נקבע מצב של סכום תשלום מזונות מסוים, אין הדבר אומר כי הקביעה היא כזאת הקיימת בצורה תמידית. אורח החיים שלנו הוא דינאמי. הגבר והאישה יכולים לשנות את אורח החיים הכלכלי שלהם. כך כול אחד מהצדדים יכול לפנות שוב אל אחד מבתי הדין ולבקש פתיחה מחדש של הליך קביעת סכום תשלום המזונות. בהמשך לאפשרות זאת, ההמלצה היא להישאר בקשר עם עורך דין לענייני גירושין. דבר זה מתקיים לו עקב הבנה פשוטה כי תוכלו להגיע בשנית אל בית המשפט. בהמשך לכך, נסו למצוא את בעל המקצוע אשר יוכל להיות שם בשבילכם במגוון של אירועים.

קבלת סכום מזונות גדול יותר

אם אכן את מרגישה כי סכום המזונות שנקבע בבית המשפט הוא לא מספק, ישנה אפשרות לנסות לערער על ההחלטה. הדבר יכול להתקיים בעזרת נתינת הוכחות מספקות המראות כי הסכום איננו מספיק לכסות על ההוצאות הכספיות השוטפות. בנוסף, יש להבין כי לאורך זמן, אורח החיים יכול להשתנות לו. כך אם נמצאתם במצב כלכלי מסוים בעת יצירת ההחלטה ועוד לאחר ההחלטה המצב השתנה לרעה, בית המשפט יראה לנכון להגדיל את סכום תשלום המזונות. יש להבין כי לרוב הדבר איננו נעשה בצורה יזומה. עליכם להיות אחראיים ולגשת בעצמכם אל בית המשפט או לעורך דין על מנת לקבל סכום מזונות גדול יותר.

הפחתת סכום תשלום המזונות

הגבר יכול להגיע למצב בו הוא מבין כי סכום תשלום המזונות שנקבע הוא אכן גבוה מדי בשבילו. הדבר יכול להיקבע על פי כמה פרמטרים. הראשון הוא אם הדבר מזיק לאורח החיים הכלכלי שלו.
כך לעיתים הסכום יכול להפוך להוצאה כלכלית לא קטנה ואף להביא למצב של היקלעות לחובות.
השני הוא שינוי אורח החיים הכלכלי של האישה לטובה. הגבר יכול להבחין כי האישה נכנסה למצב כספי אשר מטיב עימה ואיננו מצריך את תשלום המזונות ממנו. לבסוף ישנה אפשרות להתייעצות עם עורך דין על מנת שיוכל לבדוק לעומק, האם ישנה אפשרות להקטנת סכום תשלום המזונות.

עבודה נכונה מול בעל המקצוע

סכום תשלום המזונות לאישה הניתן מהגבר, הוא דבר שיכול בהחלט להשתנות לאורך השנים.
גם אם בית המשפט יצר החלטה מסוימ הרי שיש להבין כי איננה סופית. הדבר תקף אל שני הצדדים. בנוסף לכך, יש להבין כי ניתן לערער על החלטת בית דין לענייני משפחה אל מול בית דין רבני וההיפך. אזרחים רבים לא מודעים לאפשרויות אלו. עבודה נכונה מול עורך דין לענייני גירושין, יכולה להפוך אתכם לכאלו המודעים לזכויות החוקיות שלהם. לעיתים, תקשורת נכונה עם עורך הדין יכולה להציל אתכם ממצב כלכלי בעייתי. בעל מקצוע איכותי יצור קשר אתכם מיוזמתו על מנת לבדוק אפשרות לשינוי בסכום תשלום המזונות.

מזונות לאישה – ממה צריך להיזהר

נא לא לעבור על החוק

למרות שמדובר באמירה הנראית על הנייר כפשוטה למדי הרי שישנו צורך להיזהר לא לעבור על החוק. הדבר אומר כי בעת שאתם נכנסים אל הליך קביעת סכום תשלום המזונות, עליכם להיות כנים ככול האפשר, כך תצטרכו לתת לבית המשפט מידע מלא ומקיף על המצב הכלכלי שלכם.
יש להיזהר מהסתרה של סכומים כספיים וסוגי רכוש מסוימים. בנוסף, תשלום המזונות נעשה מדי חודש. כך אם התשלום לא מגיע אל האישה לאורך כמה פעמים היא יכולה לגשת אל בית המשפט ולהתלונן. בהתאם לעבירות על החוק, בית המשפט יכול להחליט על ענישה כזאת או אחרת.

שינוי קיצוני באורח החיים הכלכלי

אין אנחנו מבקשים מכם להימנע ממצב תוכלו להגיע לרמת חיים גבוהה יותר , אך יש להבין כי לדבר שכזה יש השלכות. אם ברצונכם לקבל סכום מזונות מסוים, הרי שתצטרכו לשמור על אורח חיים מסוים. כך ישנו צורך לבקר על ההוצאות הכספיות שלכם. נסו להימנע מבזבוזי כספים על דברים שהם אינם הכרחיים. בנוסף, יש להיות מוכנים לכך שאם קיבלתם העלאה בשכר הרי שהצד השני יוכל לבקש להפסיק לשלם מזונות. בסופו של יום התשלום נועד על מנת לעזור לאישה אשר נותרה ללא הכנסה כספית מספקת. שינוי לטובה במצב זה ישנה את סכום תשלום מזונות.

פנייה מוצדקת אל בית המשפט

בית המשפט מקבל מקרים רבים של גירושין ותשלום מזונות. כך ישנו צורך להגיע אל מוסד זה רק כאשר יש לכם פנייה שהיא מוצדקת וראויה. בהמשך לכך, נסו להימנע ממצב בו אתם מטרידים יתר על המידה את המוסדות השונים. אם אכן אתם מרגישים כי לא קיבלתם החלטה לטובתכם, ההצעה היא אכן לערער על הדבר. אך ישנו צורך להביא הוכחות ראויות לטענה שאתם עומדים להביא בפני שופט. בנוסף, פנייה שהיא איננה מוצדקת יכולה להמשיך להביא למצב בעייתי עוד יותר. לעיתים בית המשפט יכול להבחין בשינוי מסוים במצב הכספי ולהחליט בצורה שלא תטיב עמכם. לכן יש לעשות זאת רק כאשר הדבר מוצדק.

ייעוץ רציף עם עורך הדין שלכם

ההמלצה היא להגיע למצב בו יש לכם תקשורת טובה עם עורך הדין שלכם. כך הוא יוכל לשמש כבעל מקצוע איתו תוכלו להתייעץ לפני כול צעד וצעד שאתם עומדים לעשות.
למעשה, מכיוון שהגבר או בית המשפט יכולים בעצמם לבדוק האם אתם ראויים לתשלום תוכלו אף לבקש מעורך הדין שיבדוק את המצב שלכם בעצמו. גם אם הדבר אומר כי תגיעו למצב בו תקבלו סכום מזונות קטן יותר. זהו המקום להתנהג כקדושים יותר מהאפיפיור. אנו מדברים על אורח החיים שלכם, לכן יש להיות מוכנים לכול שינוי העומד להתרחש בו. ייעוץ עם עורך הדין הוא דבר חשוב למדי.

סיכום המאמר ופרטים נוספים

תשלום מזונות לאישה הוא דבר שכול אחת אשר נכנסת להליך גירושין מבעלה, זכאית לו.
הדבר נוצר על פי מצב בו היא מאבדת סכום הכנסה אשר היא הייתה נחוצה לו, על מנת לחיות על פי רמת חיים מסוימת. לכן, כאשר אתם נכנסים להליך גירושין הרי שהשלב הבא הוא לבדוק את הזכאות שלכם לסכום מזונות שכזה. יש להבין כי סכום זה יכול להשתנות ככול שעובר הזמן.
אורח החיים שלכם הוא דינאמי והצד השני או בית המשפט יכולים מיוזמתם, לבקש כי סכום התשלום יהפוך לקטן יותר. לחלופין אתם בעצמכם תוכלו לגשת אל בית המשפט על מנת לבקש שינוי כזה או אחר.

תשלום מזונות לאישה נקבע על פי אורח החיים הכלכלי בו היא חיה. ישנם מצבים בהם יקבע כי האישה פשוט לא זכאית לסכום שכזה. כך אם היא מקבלת שכר כספי גבוה החוזר על עצמו, בית המשפט יכול להחליט כי אין היא צריכה הכנסה נוספת מבעלה. בנוסף, החזקה ברכוש המניב רווח כספי החוזר על עצמו היא דבר המונע גם כן קבלת סכום מזונות חודשי. לבסוף, ההמלצה היא להיזהר בצעדים כלכליים מסוימים שיכולים ליצור שינוי באורח החיים שלכם. זוהי הזכות החוקית שלכם לקבלת כספי מזונות. אל תנצלו את הדבר לרעה. יש לזכור כי מאחורי התשלום עומד אדם אשר צריך בעצמו לשלם על הוצאות כאלו ואחרות.

אנו מקווים כי מאמר זה אכן נתן לכם כמה שיותר מידע על נושא תשלום מזונות לאישה. המסמך נכתב לאחר מחקר מעמיק וייעוץ עם בעלי מקצוע שונים. כך אנחנו מבקשים להגיש לכם עצות והמלצות שיעזרו לכם לקבל את סכום המזונות שאתן זכאיות לו.

השאירו פרטים ואשוב אליכם בהקדם

אין האמור לעיל באתר זה מהווה ייעוץ משפטי, יתכן כי המידע המצוי באתר זה אינו מעודכן או מדויק ועל כן אין להסתמך עליו. השימוש במידע המצוי באתר זה הינו באחריות הקורא בלבד.

כל מה שצריך לדעת על מזונות אישה
שיתוף המאמר מזונות אישה בערוצים השונים
Facebook
WhatsApp
Twitter
LinkedIn
Print
Email

תפריט נגישות

השאר פרטים ליעוץ ראשוני ללא התחייבות עם עו"ד